Beredskap mot akutt oljeforurensning i nordområdene

Background photo

Oljevirksomheten på norsk sokkel oppfyller alle krav til lav miljørisiko selv når oljevernberedskapens skadebegrensende effekt ikke er medregnet. Dette innebærer at beredskap mot akutt oljeforurensning er en tilleggsbeskyttelse, ikke en premiss for risikoaksept.

En rekke tidligere utredninger om oljevernberedskap generelt, - og i nordområdene spesielt, fremheverbegrensninger ved oljevernberedskapen. Erfaringer fra tidligere hendelser har ofte blitt lagt til grunn når dagens og fremtidens beredskapsløsninger omtales og diskuteres. Det har i liten grad blitt differensiert mellom utfordringer som lar seg løse teknisk eller operativt, og mer permanente naturgitte begrensninger


Dokumenter


Beredskap mot akutt oljeforurensning i nordområdene.pdf