Barrierer mot utslipp – faktaark

Background photo

Faktaarket tar for seg barrierer som hindrer utslipp under oljeleting, samt beredskapsressursene som kan settes inn dersom et oljeutslipp likevel skulle skje.


Dokumenter


Barrierer mot utslipp.pdf

Fact sheet - Barriers against spills.pdf