Alternativ kraft til norsk sokkel

Background photo

Norsk olje og gass har ønsket å gjennomgå forutsetninger for elektrifisering, og har derfor gjennomført en ny studie som presenteres i denne rapporten. Studien viser at tiltakskostnader bare er ett av flere elementer som må vurderes nøye dersom det skal tas beslutninger om elektrifisering i stor skala på sokkelen.


Dokumenter


Alternativ kraft til norsk sokkel.pdf