Miljø

Rapporter

Her finner du ulike rapporter som er relevant for klima- og miljøarbeidet til Norsk olje og gass.
Background photo

Miljørapporter

Hvert år publiserer Norsk olje og gass sin egen miljørapport.
Her kan du lese  de siste årenes rapport. 

 

 

Veikart for Norsk sokkel 

I 2016 gikk en samlet petroleumsnæring sammen om konkrete mål for utlsippreduksjoner på norsk sokkel. Her finner du rapporten.  


Gassens rolle i Europa 

Denne rapporten tar for seg hvordan norsk gass brukes i Europa. 


Flere rapporter

Finn flere rapporter knyttet til klima og miljøarbeidet i Norsk olje og gass her.