Miljø

Injeksjon av dispergeringsmiddel ved kilden under vann

Injeksjon av dispergeringsmiddel ble for første gang benytte i stor skala under Macondohendelsen i Meksikogulfen. Metoden er senere videreutviklet i betydelig grad
Background photo
 

Utstyr for undervannsinjeksjon av dispergeringsmidler er i dag på plass for bruk på norsk sokkel. Men som oljeverntiltak gjenstår fortsatt utfordringer i forhold til regelverk og metodikk. SINTEF i samarbeid med Havforskningsinstituttet har derfor gjennomført en utredning om kunnskapsstatus. Rapporten tar for seg blant annet effektivitet, miljøeffekter og biodegradering. Les rapport her

Macondo og dypvannsdisperegning

Seminar fra 3. februar 2012

DOKUMENTER