Miljø

Fisk og seismikk 2019

Presentasjoner fra Fisk og seismikk 2019
Background photo

Program, Fisk og seismikk 2019:

 

Onsdag 24. april 

12.30     Velkommen

12.35     Åpning ved Kjell Ingebrigtsen - Leder Norges Fiskarlag og Øystein Arvid Håland, Equinor

13.00     Oppsummering av seismikkåret 2018 – Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

13.30     Oppdatering meldesystemet - Heidi Hagland, Oljedirektoratet

13.40     Planlegging og koordinering av seismikk – nå må selskapa snakke saman -
Kari Grundtvig, Fiskeridirektoratet

14:10     Rutiner for dialog og samarbeid mellom næringane –
Sonja Elin Kleven Jakobsen, Norges Fiskarlag

14.55     Moderne havbunnseismikk med noder – Innsamlingmetodikk, effektivitet og arealbehov - Eivind Frømyr, MagSeis

15.25     Erfaringar frå fiske i Nordsjøen under innsamling  av seismikk -
August Fjeldskår, Fiskarlaget Sør

15.40     Permanente seismikksystemer – hvorfor er forutsigbarhet viktig -
Arild Skjervøy, ConocoPhillips

 

Torsdag 25. april

 09.00     Nye forvaltningstiltak i Norge og EU krever ny forskning på støy og havmiljø - 

Petter Kvadsheim, Forsvarets Forskningsinstitutt

09.30     Effekt av seismisk skyting på stress og atferd hos torsk og sei - Jan Grimsrud Davidsen, NTNU

10.00     PCAD4Cod: investigating potential impact of seismic surveys on free ranging cod -
Dr. Hans Slabbekoorn, Institute of Biology Leiden

11.00     Påvirkning av seismikk på gytende torsk – SpawnSeis prosjektet -

Lise D. Sivle, Havforskningsinstituttet

11.30     Påvirker Elektromagnetiske undersøkelser livet i havet?
Daniel Nyquist, Havforskningsinstituttet

 


Dokumenter


Påvirkning av seismikk på gytende torsk SpawnSeis - Lise Doksæter Sivle.pdf

Nye forvaltningstiltak i Norge og EU krever ny forskning på støy og havmiljø - Petter H Kvadsheim.pdf

Effekt av seismisk skyting på stress og atferd hos torsk og sei - Jan Grimsrud Davidsen.pdf

Moderne havbunnseismikk med Noder Innsamlingsmetodikk, effektivitet og arealbehov - Eivind Frømyr.pdf

Rutiner for dialog og samarbeid mellom næringene - Sonja Elin Kleven Jakobsen.pdf

Innsamling av seismikk Planlegging og samordning - Kari Grundvig.pdf

Seismikkåret 2018 på norsk sokkel - Jan Stenløkk.pdf

Permanente seismikksystemer – hvorfor er forutsigbarhet viktig - Arild Skjervøy.pdf

OD-Status på nytt meldesystem.pptx

Electric and magnetic senses i marine animals