Miljø

Fisk og seismikk 2012

Presentasjonene fra møtet i Tromsø 16. februrar 2012:
Background photo

Agerup - Seismikk regulering og forholdet til fiskeriene.pdf

Arnt Even Bøe - Fisk og seismikk.pdf

Åsheim - Seismisk aktivitet i 2012.pdf

Dalen - Rådgiving og forvaltning.pdf

Grønnevet - Ett hav.pdf

Internasjonalt forskningsprosjekt Statoil Myhre.pdf

Jonassen - Fiskerinæringens bidrag til bedre samordning (1).potx

Langedal - Erfaringer fra 2011 og framtidsutsikter.pdf

Lorentsen -Erfaringer fra fisket i 2011 og tanker om året som kommer.pdf

Matthes - Erfaringer fra innsamling ved Osebergfeltet.pdf

Nordgård - Bedre samhandling seismikk-fiskeri.potx

Stenløkk - Seismikkåret 2011 osv.pdf