Miljø

Fisk og seimsikk 2011

Presentasjonene kan lastes ned her:
Background photo

Endringer i makrellens vandringer - Leif Nøttestad 24 mars 2011.ppt

Erfaringer fra 2010 og framtidsutsikter, Gjermund Langedal, Fiskeridirektoratet.ppt

Erfaringer fra 2010 og framtidsutsikter, Jan Stenløkk, OD.ppsx

Erfaringer fra fiskerinæringen, Nils Myklebust, Sogn og Fjordane Fiskarlag.ppt

Erfaringer fra innførte tiltak og opplæring_140311_u_m (1).pptx

Erfaringer fra seismikkindustrien, Stein Åsheim, IAGC.pptx

Erfaringer fra seismikkindustrien, Stein Åsheim, IAGC.pptx

Fiskeferd under seismikk innsamling i Nordsjøen, Lars Petter Myhre, Statoil.ppt

Modellering av lyd av seismikkinnsamling i forhold til havbunnstopografi, Jens Martin Hovem, Sintef.pdf

Ny delelinje i det sørøstlige Barentshavet - hva skjer, Salve Dahle, Akvaplan-niva AS.pptx