Miljø

Fisk og seismikk 2010

Presentasjoner fra fisk og seismikk-seminar 11.03.2010
Background photo

Dokumenter


1. Agenda 2010.pdf

2. Seismikkåret 2009 og prognoser for 2010.pdf

3. Erfaringer fra Seismikkindustrien.pdf

4. Myndighetsoppfølging og iverksatte tiltak.pdf

5. Kurs for fiskerikyndige.pdf

6. Involvering av fiskerikyndig i planlegging av seismikkinnsamling.pdf

7. Hørsel og reaksjoner på lyd hos fisk.pdf

8. Effekter på garn og linefangster.pdf

9. Følgeforskning i Vesterålen 2009 Akustiske undersøkelser.pdf