Miljø

Fisk og seismikk

Hvert år møtes fiskeriene og seismikknæringen for dialog. Her finner du program og innhold for de siste årene.
Background photo

Program og innhold for tidligere år:

Fisk og seismikk 2019

Fisk og seismikk 2018

Fisk og seismikk 2017

Fisk og seimsikk 2016

Fisk og seismikk 2015

Fisk og seismikk 2014

Fisk og seimsikk 2013

Fisk og seismikk 2012

Fisk og seismikk 2011

Fisk og seimikk 2010