Miljø

Klima og utslipp til luft

Background photo

Dette gjør vi for å nå klimamålene

Vi jobber for at verdens fossile energiforbruk har så lave utslipp som mulig. Derfor skal en samlet olje- og gassindustri i Norge redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null i 2050 i Norge. Les mer. 

 

Fremtidens energinæring på norsk sokkel

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid. Les mer.

 

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker både å redusere egne utslipp betydelig og bidra til teknologiutvikling som reduserer utslipp fra bruk av olje og gass, slik som CO2-fangst og -lagring og hydrogen som gjør naturgassen utslippsfri. Les mer