Fremtidens energinæring på norsk sokkel

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid.
Background photo

Petroleumsindustrien i Norge har satt følgende overordnede klima- og forretningsmessige mål for 2030: Opprettholde lønnsom og sikker produksjon på dagens nivå, og fra 2020 gjennomføre CO2-reduserende tiltak som akkumulert tilsvarer 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2030.

For 2050 har petroleumsindustrien følgende ambisjon: Opprettholde posisjonen som Norges viktigste verdiskaper og øke den gjennomsnittlige utvinningsgraden til minst 60 prosent. Norsk sokkel skal forbli verdensledende på lave CO2-utslipp, og sektoren skal utvikle og ta i bruk teknologi og løsninger som reduserer gjennomsnittlige CO2-utslipp per produsert enhet betydelig i forhold til nivået i 2030.


Dokumenter


Klimaveikart_rapport.pdf