Miljø

Hvordan ser Norsk olje og gass på industriens fremtid i klimaperspektivet?

Background photo

Norsk olje og gass mener det er viktig å få på plass helst en global, men i alle fall nasjonale og regionale CO2 priser som vil gjøre de mest forurensende fossile energikildene mindre lønnsomme. Slik kan forbrukes flyttes over på energi som slipper ut mindre klimagasser.

Vi mener det er viktig å jobbe for å lete, finne og levere naturgass fra Norge til markedene for å sikre stabil energiforsyning i tillegg til den fornybare energiandelen. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel har 50 prosent lavere utslipp enn gjennomsnittet i verden.

Mindre gass fra Norge vil ikke være gunstig for klimaet. Naturgass er løsningen til å motvirke vekst av kull og oppnå utslippskutt. Naturgass er også den perfekte partner til fornybar energi, da de to til sammen vil redusere kullutslipp og gi stabile energiforsyninger.

Norsk sokkel skal også i fremtiden ha verdens laveste CO2-utslipp per produserte enhet. Teknologien som gjør dette mulig ønsker vi å eksportere til andre land.