Miljø

Ofte stilte spørsmål

Background photo

Er klimaarbeidet deres en form for grønnvasking?

– Nei. Alle bransjer må redusere klimagassutslippene sine hvis verden skal nå klimamålene, også vi. Vi ønsker både å redusere egne utslipp betydelig og bidra til teknologiutvikling som reduserer utslipp fra bruk av olje og gass, slik som CO2-fangst og -lagring og hydrogen som gjør naturgassen utslippsfri. Dette vil bidra til at klimagassutslippene både i Norge og i Europa kan kuttes langt raskere og i stor skala.

 

Mange klimaforskere og miljøvernorganisasjoner sier at vi må legge ned oljebransjen, hvis vi skal klare å få ned klimagassutslippene. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det vil være behov for olje og gass i lang tid framover, samtidig som mange nødvendige løsninger for å nå klimamålene nettopp vil bli utviklet i olje- og gassbransjen. Selv om produksjonen av fornybar energi øker raskt og etterspørselen etter olje og gass vil gå ned vil det fortsatt være et marked for olje og gass i mange år fremover. Vi tror at olje og gass produsert på norsk sokkel med et lavt CO2-fotavtrykk vil ha et konkurransefortrinn i det fremtidige markedet. Vi bygger på kompetansen og teknologikraften i norsk olje- og gassindustri for å produsere oljen og gassen vår med minst mulig utslipp og gradvis skape en ny energinæring i havet for fremtiden som inkluderer havvind og mange CO2-fangst og -lagringsprosjekter som hele Europa kan dra nytte av.