Miljø

Havvind

Havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri.
Background photo

Havvind vil være sentralt for å forsyne verden med fornybar energi og bunnfast og flytende havvind vil være en viktig del av fremtidens energisystem.  Europa har gått foran med store utbygginger i Storbritannia, Tyskland og Danmark, samtidig som det er en kraftig opptrapping i utbygging av havvind i Asia og i USA.

Lokal produksjon av fornybar energi fra havvind kan bidra til utslippsreduksjoner og spennende, ny industriutvikling i Norge. Et viktig eksempel på slik lokal, fornybar energiproduksjon er Equinors satsing på flytende havvind ved Tampen. Teknologiutviklingen i dette prosjektet vil bidra til positive læringseffekter for offshore vind på norsk sokkel og utvikling av en verdikjede innenfor flytende havvind som kan ha et stort potensial internasjonalt.

De gode vindressursene på norsk sokkel kombinert med Norges sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri gjør at havvindnæringen i Norge har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny, norsk industri. I fremtiden kan Norge potensielt eksportere store mengder fornybar energi produsert på norsk sokkel til Europa. Rene olje- og gasselskaper blir brede energiselskaper, mens leverandørbedrifter innen olje og gass øker sin andel innen fornybar.

Olje- og gassnæringen vil arbeide for at Norges sterke posisjon innen fornybar energi fra havvind videreutvikles.

Les mer om havvind her: