Miljø

Fisk og seismikk 2021

Presentasjoner fra Fisk og seismikk 2021
Background photo

Onsdag 21. april

12.00    Åpning - Anniken Hauglie, Norsk olje og gass

12.10    Seismikk 2019 og 2020 – Jan Stenløkk, Oljedirektoratet

12.30    Ny portal – Heidi Hagland, Oljedirektoratet

13.00    Fiskeridirektoratets kartløsning og åpne data til planlegging og gjennomføring av seismikk; utgangspunkt i Akademika Lazarev – Per Finne, Fiskeridirektoratet

Seismikkerfaring 2020

14.00    Seismikkteknologi – Gunhild Myhr, PGS

14.30    Eksempel og læring fra PGS innsamling

              Gunhild Myhr, PGS

              Kari Grundtvig, Fiskeridirektoratet

              Olav Dale, Skipper

Torsdag 22. april

09.00    Sameksistens i praksis. Planlegging og gjennomføring av seismikkinnsamling på Tampen 2019 – Geir Steinar Søvik, Equinor

09.30    Kommunikasjon i felt – et eksempel på hvorfor dette er viktig - Jens Olav Bruun Paulsen, Equinor

Forskning og utvikling

10.00    Fritt svømmende torsk og en ekte seismikk lydkilde – hva har vi lært fra PCAD4Cod prosjektet? – Jürgen Weissenberger, Equinor

10.30    Effekter av seismikk på fritt svømmende torsk i gyteperioden – Lise Doksæter Sivle, Havforskingsinstituttet

11.00    Kartlegging av gytefelt og gyteperioder i Nordsjøen, KINO2 (2017-2021) – Bjørn Krafft, Havforskningsinstituttet


Dokumenter


1. Seismikk 2019 og 2020 – Jan Stenløkk, Oljedirektoratet.pdf

2. Ny portal - Heidi Hagland, Oljedirektoratet.pdf

3. Fiskeridirektoratets kartløsning og åpne data til planlegging og gjennomføring av seismikk; utgangspunkt i Akademika Lazarev – Per Finne, Fiskeridirektoratet.pdf

3. Eksempler på kartløsning - Per Finne, Fiskeridirektoratet.pptx

6. Eksempel og læring fra PGS innsamling - Kari Grundtvig, Fiskeridirektoratet.pdf

7. Sameksistens i praksis. Planlegging og gjennomføring av seismikkinnsamling på Tampen 2019.pdf

8. Kommunikasjon i felt – et eksempel på hvorfor dette er viktig - Jens Olav Bruun Paulsen, Equinor.pdf

9. Fritt svømmende torsk og en ekte seismikk lydkilde – hva har vi lært fra PCAD4Cod prosjektet – Jürgen Weissenberger, Equinor.pdf

10. Effekter av seismikk på fritt svømmende torsk i gyteperioden – Lise Doksæter Sivle, Havforskingsinstituttet.pdf

11. Kartlegging av gytefelt og gyteperioder i Nordsjøen, KINO2 (2017-2021) – Bjørn Krafft, Havforskningsinstituttet.pdf