Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser

Background photo

Oppdatert 26/03-21

Formålet med denne veiledningen er å beskrive rammene for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser. Den gir også føringer for å sikre entydige inngangsdata, forutsetninger og prinsipper som inngår i analysegrunnlaget uavhengig av metoden som benyttes. Veilederen anbefaler ikke en spesifikk analysemetodikk, men gir overordnede føringer som skal sikre at beredskapen mot akutt forurensning blir analysert og dimensjonert på en omforent og faglig forsvarlig måte.


Dokumenter


Veiledning beredskapsanalyse.PDF