Miljø

Veiledning - analyse av miljørisiko med ERA-akutt

Background photo

I løpet av 2020 og fremover vil industrien ta i bruk den nye metoden for analyse av miljørisiko knyttet til akutte utslipp av olje. Det vedlagte dokumentet gir en beskrivelse av ERA akutt metoden. Videre beskrives de metodiske elementene som inngår i en miljørisikoanalyse når man benytter ERA akutt. Metoden er utførlig beskrevet i fagrapporter https://norskoljeoggass.no/miljo/mer-om-miljo/miljorisiko-og-miljorisikoanalyser2/era-akutt/. Det vil også bli utarbeidet et beste praksis dokument for metoden med tilhørende oljedriftsmodellering. Denne vil bli publisert senere i år.


Dokumenter


Guideline ERA Acute 120220 655164_638235_0.pdf