Veileder i beregning av utblåsningsrater og -varigheter for bruk i miljørisikoanalyser)

Background photo

Dette er en oppdatert versjon av rapporten: Retningslinjer for beregning av utblåsningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljørisiko (2007). Utblåsninger av olje inngår som den viktigste hendelsen i miljørisiko- og beredskapsanalyser.

 


Dokumenter


Guidance Blowoutrates with supp report.pdf