Veileder i beregning av utblåsningsrater og -varigheter for bruk i miljørisikoanalyser

Background photo

Rev. juni 2021.

Dette er en oppdatert versjon av rapporten: Retningslinjer for beregning av utblåsningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljørisiko (2007). Utblåsninger av olje inngår som den viktigste hendelsen i miljørisiko- og beredskapsanalyser.

Det er utarbeidet et eget vedlegg som beskriver harmonisert metodikk for letebrønner i mer detalj enn hovedveilederen.


Dokumenter


Guidance on calculating blowout rates and duration for use in environmental risk analysis.PDF

Amendment to Guidance on calculating blowout rates and duration for use in environmental risk analysis.PDF