Metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp

Background photo

Effekter av akutte oljeutslipp på egg og larver av fisk er beskrevet av en faggruppe bestående av Det norske Veritas, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og inngangsdata som inngår i vurderingen av effekter av akutte oljeutslipp på fisk. Rapporten gir premisser for risikovurderingsmetodikk på olje- fisk i fremtiden og oppdaterer tidligere vurderinger gjort på dette feltet.


Dokumenter


DNV Teknisk Rapport metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp .pdf