Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling (Impact assessment for offshore decommissioning)

Revidert juni 2020
Background photo

Revisjon av håndboken Impact assessment for offshore decommissioning er utført av DNV GL på oppdrag av Norsk olje og gass og relevant arbeidsgruppe bestående av representanter fra Equinor, ConocoPhillips og Norske Shell. Den erstatter første håndbok fra 2001 og var ferdig revidert juni 2020. Håndboken er godkjent av Norsk olje og gass Forum Klima og miljø.

 


Dokumenter


Handbook Decom IA rev 1 (2)_final.pdf