Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner

Background photo

Dette brodokumentet beskriver ansvar og roller i tilknytning til større tilfeller av akutt forurensning fra virksomheten på kontinentalsokkelen hvor Kystverket helt eller delvis overtar ledelsen av arbeidet med å bekjempe miljøkonsekvensene av hendelsen i henhold til forurensningslovens § 46, 3. ledd. Utgangspunktet for dokumentet er behovet for å styrke og gi forutsigbarhet i forhold til håndtering av verstefallshendelser.
Ved spørsmål, kontakt fagsjef Egil Dragsund +47 970 26 956.


Dokumenter


Brodokument statlig aksjonsledelse revisjon 3 2019.PDF