Beste praksis - oljedriftsmodellering

Background photo

Acona, Akvaplan-niva og DNV GL har i samarbeid med Norsk olje og gass utarbeidet en beste praksis for oljedriftsmodellering. Primært er denne gyldig ved bruk av SINTEFs oljedriftsmodell, men flere av elementene er også aktuell ved bruk av andre modellverktøy. Målsetningen for en felles beste praksis for statistiske oljedriftsberegninger til bruk i miljørisikoanalyser for norsk sokkel, er at resultatene for en aktivitet reflekterer aktivitetens egenskaper, inkludert lokasjon, fluidegenskaper, strømningsrater og gass/olje forhold. Arbeidet har omfattet:

◦ Strømdata
◦ Vinddata
◦ Sensitivitetstesting av modellversjoner
◦ Sensitivitetstesting og standardisering av innstillinger

I tillegg til beste praksisdokumentet legges også ved sentrale vedlegg. 


Dokumenter


Beste_Praksis_OSCAR_ERA Acute_ver290420.pdf

Vedlegg 1 - BestPraksis - tidssteg 05.06.2016.pdf

Vedlegg 2 - BestPraksis - ant. partikler 05.06.2016.pdf

Vedlegg 3 - BestPraksis - utslippsdiameter 05.06.2016.pdf

Vedlegg 4 - Beste Praksis - pre-prossering terskelverdier 07.02.2018.pdf

Vedlegg 5 MIRA sensitivitetsstudie_2013.pdf

Vedlegg 6 - Beste praksis test OSCAR versjon 10_0 APN_Acona_DNV GL.pdf

Vedlegg 7 – Beste praksis test OSCAR versjon 11_0_1.pdf