Miljø

Forum for miljøovervåking

Operatørselskapene på norsk sokkel overvåker havmiljøet nøye. Miljøovervåkingen omfatter både havbunnen og vannsøylen.
Background photo

Formål og hensikt med at Norsk olje og gass jobber med forum for miljøovervåking.

Her finner dere presentasjoner og program fra Forum for miljøovervåking 2017.