Miljø

Beredskapsforum

Hensikten med Beredskapsforum er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen beredskap. Blant annet skal forumet informere om endringer innen regelverk og veiledninger, klargjøre forventninger og problemstillinger.

Her kan du lese om hva som har vært arbeidet med i Bredeskapsforum de siste årene. 

Beredskapsforum 2017

Beredskapsforum 2015

Beredskapsforum 2014

Beredskapsforum 2013

Beredskapsforum 2011