Akutte utslipp, miljørisiko og beredskap

Olje- og gassindustrien har høy prioritet på tiltak (barrierer) som forhindrer at uønskede hendelser skal skje. I løpet av mer enn 50 års olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel har det ikke forekommet noen akutte utslipp som har medført skade av betydning på miljøet fra denne virksomheten. Norsk petroleumsindustri har gjennom NOFO en oljevernberedskap som er blant verdens beste og mest omfattende.  

Background photo