Arbeidsliv

Norsk olje og gass' anbefalinger for coronavirus (Covid19) og utreise offshore.

Ad. Covid-19 – Felles anbefaling til operatørene med hensyn til informasjon til personell som skal reise offshore til norsk sokkel (Oppdatert 24.7.2020)
Background photo

For å begrense spredningen av Covid-19 offshore har Norsk olje og gass utarbeidet en anbefaling for offshorereise.

Norsk olje og gass' felles anbefaling til offshorereisende har blitt oppdatert 24. juli 2020.

 

Følgende personer skal ikke reise offshore:

1. Personer som har fått påvist bekreftet Covid-19 sykdom, skal ikke reise offshore før man er blitt helt frisk og har vært symptomfri i minst 7 dager.

2. Personer som er i samme husstand som en bekreftet Covid-19 syk pasient, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.

3. Personer som har vært i nærkontakt med bekreftet Covid-19 syke pasienter, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.

4. Personer som har vært i nærkontakt med sannsynlige Covid-19 tilfeller, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.

5. Personer som har vært i nærkontakt av mistenkte Covid-19 tilfeller (der en lege skal ha gjort en vurdering og mistenkt Covid-19-smitte), men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.

6. Personer med symptomer på sykdom, som kan være Covid-19 sykdom (for eksempel forkjølelse, sår hals, lett hoste, kortpustethet, feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse), skal ikke reise offshore før lege har vurdert symptombildet og evt. at virustest har avkreftet Covid-19 sykdom.

For definisjon av bekreftet Covid-19 tilfelle, sannsynlig Covid-19 tilfelle og mistenkt Covid-19 tilfelle, se Folkehelseinstituttets definisjoner nedenfor: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/?term=&h=1 

 

Følgende personer kan kun reise offshore etter avklaring med arbeidsgiver/operatør:

Det vises til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften):

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge med mindre karanteneplikt er unntatt etter § 5a, § 6, § 6a eller § 7, se covid-19-forskriften

Operatøren kan i tillegg ha stilt egne karantenekrav.

Dette betyr at dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, bør du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare hvilke karanteneregler som gjelder.

Informasjon som skal sendes via DaWinci til alle som skal reise offshore:

Informasjon om Covid-19 og offshorereiser

Hvis noen av de følgende forholdene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

  1. Du har fått påvist Covid-19 sykdom. Du skal ikke reise offshore før du er blitt helt frisk og har vært symptomfri i minst 7 dager.
  2. Du er i samme husstand som en bekreftet Covid-19 syk pasient. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
  3. Du har vært i nærkontakt med bekreftet Covid-19 syke pasienter. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
  4. Du har vært i nærkontakt med sannsynlig Covid-19 syke personer. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
  5. Du har vært i nærkontakt med mistenkte Covid-19 syke personer (der en lege skal ha undersøkt vedkommende og mistenkt Covid-19 sykdom). Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
  6. Du har symptomer på sykdom, som kan være Covid-19 sykdom (for eksempel forkjølelse, sår hals, lett hoste, kortpustethet, feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse). Du skal ikke reise offshore før lege har vurdert symptombildet ditt, og evt. at virustest har avkreftet Covid-19 sykdom.
  7. Dersom du er bosatt i et av de nordiske landene, men arbeider på norsk kontinentalsokkel, kan du reise offshore, men du bør snarest kontakte din arbeidsgiver for nærmere avklaring før utreise.
  8. Dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare om du faller innenfor karantenebestemmelsene eller ikke.  

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg, skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør – før du reiser til heliport.