Arbeidsliv

Norsk olje og gass' anbefalinger for coronavirus (Covid-19) og utreise offshore

Covid-19 – Felles anbefaling til operatørene med hensyn til informasjon til personell som skal reise offshore til norsk sokkel (oppdatert 29.12.2020)
Background photo

Publisert:17.03.2020
Oppdatert: 29.12.2020

Norsk olje og gass' felles anbefaling til offshorereisende - Oppdatert 29.12.2020

For å begrense spredningen av Covid-19 sykdom offshore, har Norsk olje og gass utarbeidet en anbefaling for offshorereiser.

Det vises til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) og smittevernråd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Med virkning fra 21. desember har Regjeringen stilt særskilte krav for personer som kommer fra Storbritannia som gjelder frem til 10. januar. Helsedirektoratet har gitt utfyllende informasjon på sin hjemmeside – se lenke her.

Screeningsamtale i forkant av utreise offshore

Det skal være gjennomført en screeningsamtale for alt personell som reiser til en offshoreinnretning. Hensikten med screening er å sikre at den offshore-reisende er kjent med gjeldende karantenebestemmelser, at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om Covid-19 relaterte symptomer, samt at man har nødvendig kunnskap om hva man skal gjøre når man får symptomer som kan være Covid-19 sykdom.

Følgende personer skal ikke reise offshore

Personer med sykdom eller som har vært i nærkontakt med person bekreftet smittet av SARS-CoV-2:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Det vises til FHIs råd "Opphevelse av isolasjon for ulike pasientgrupper". Person som kommer fra isolasjon, skal alltid ta kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
 3. Personer som er i samme husstand med en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
 4. Personer med luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber) skal ikke reise offshore før en har vært symptomfri i 24 timer. Dette gjelder også personer som har testet negativt for SARS-CoV-2.
  Personer med innreisekarantene:
 5. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Oversikt over land og områder (regioner) hvor det kreves karantene ved ankomst til Norge oppdateres jevnlig i Covid-19-forskriften Vedlegg A. Dette betyr at personer som har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, snarest må ta kontakt med sin arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare hvilke karanteneregler som gjelder.

Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge - Unntak fra innreisekarantene – Forkortet innreisekarantene

 1. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge. Utlendinger, ikke bosatt i Norge, som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2, jf. Covid-19-forskriften §4a. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen (prøvetakingstidspunktet) skal være tatt mindre enn 72 timer før ankomst til Norge. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk og må inneholde nødvendige opplysninger om prøveresultatet, testmetode, testtidspunkt etc.
 2. Særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Covid-19-forskriften § 6e gir mulighet for arbeidsgiver/oppdragsgiver å gi unntak for innreise- og smittekarantene for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Dette unntaket gjelder kun arbeidstiden (fritidskarantene gjelder i 10 dager) og operatøren må foreta en forsvarlig vurdering før eventuelt unntak gis.  
 3. Unntak for innreisekarantene ved testing. Covid-19-forskriften § 6b "Unntak for innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssing" og § 6c "Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing", legger opp til testing for SARS-CoV-2 henholdsvis hver 7 dag og hver 3 dag. Personell som underlegges slikt testregime vil fortsatt ha fritidskarantene og unntakene er i praksis ikke anvendelig for utreise til innretninger på norsk sokkel. Gjeldende unntak i Covid-19-forskriften § 6b og § 6c anvendes derfor ikke ved utreise offshore. 
 4. Forkortet innreisekarantene ved testing. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Denne ordningen gjelder ikke for reisende som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst. Tester må være gjennomført  i tråd med kravene i covid-19-forskriften § 4c, og forutsetter at personen dokumenterer to negative testresultater i karantenetiden ved:
  1. første test som er tatt innen tre dager etter ankomst, og kan være antigen hurtigtest eller PCR-test, og
  2. andre test som er PCR-test og som tidligst er tatt syv dager etter ankomst.

 

Informasjon på DaWinci - Sendes til alle som skal reise offshore

Hvis noen av de følgende forholdene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Ta alltid kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
 3. Du er i samme husstand som en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
 4. Du har luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber). Du skal ikke reise offshore før du har vært symptomfri i 24 timer uavhengig om du har tatt en negativ Covid-19- test.
 5. Dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare om du faller innenfor karantenebestemmelsene eller ikke.  

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg, skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør, før du reiser til heliport.