Arbeidsliv

Norsk olje og gass' anbefalinger for coronavirus (Covid-19) og utreise offshore

Covid-19 – Felles anbefaling til operatørene med hensyn til informasjon til personell som skal reise offshore til norsk sokkel (oppdatert 11.02.2021)
Background photo

Norsk olje og gass' felles anbefaling til offshorereisende - Oppdatert 11.02.2021

For å begrense spredningen av Covid-19 sykdom offshore, har Norsk olje og gass utarbeidet en anbefaling for offshorereiser.

Det vises til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) og smittevernråd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Screeningsamtale i forkant av utreise offshore

Det skal være gjennomført en screeningsamtale for alt personell som reiser til en offshoreinnretning. Hensikten med screening er å sikre at den offshore-reisende er kjent med gjeldende karantenebestemmelser, at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om Covid-19 relaterte symptomer, samt at man har nødvendig kunnskap om hva man skal gjøre når man får symptomer som kan være Covid-19 sykdom.

Innsjekking heliport

 • Utreisetesting Covid-19 
  Offshore-reisende som er pålagt Covid-19 utreisetest skal ikke ankomme (sjekke inn på) heliporten før analyseresultat er klart. Det må sikres tilstrekkelig tid til prøvetaking og analyse før avgang.  
 • Ankomsttid heliport
  For å begrense antall personer på heliporten til enhver tid, bør offshore-reisende tidligst ankomme heliporten 120 min før avgang og være ferdig innsjekket 60 min før avgang. Ved forsinkelser i avvikling av helikoptertrafikken kan den offshore-reisende bli instruert om å oppholde seg i alternative venteområder.                     

Følgende personer skal ikke reise offshore

Personer med sykdom eller som har vært i nærkontakt med person bekreftet smittet av SARS-CoV-2:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Det vises til FHIs råd "Opphevelse av isolasjon for ulike pasientgrupper". Person som kommer fra isolasjon, skal alltid ta kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
 3. Personer som er i samme husstand med en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
 4. Personer med luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber) skal ikke reise offshore før en har vært symptomfri i 24 timer. Dette gjelder også personer som har testet negativt for SARS-CoV-2.

Personer med innreisekarantene:

 1. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge jf. Covid-19-forskriften § 4. Innreisekarantene og smittekarantene etter § 4 forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst eller syv døgn etter nærkontakten jf. § 4 c. Oversikt over land og områder (regioner) hvor det kreves karantene ved ankomst til Norge oppdateres jevnlig i Covid-19-forskriften Vedlegg A. Dette betyr at personer som har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, snarest må ta kontakt med sin arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare hvilke karanteneregler og som gjelder.

Myndighetene har innført strenge krav til registrering og testing før innreise og testing ved grensen.

Det vises til nærmere informasjon gitt på Regjeringens koronaside og Covid-19-forskriften der følgende utdrag er hentet fra:

§ 4a. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal ved innreise fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Attesten skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk

§ 4b. Krav om testing etter opphold i land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal eller Brasil i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge og er tolv år eller eldre, skal teste seg for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR ved grenseovergangsstedet i Norge.

§ 4d.Krav om testing for de som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A i løpet av de siste 10 døgn før ankomst til Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge. Testen skal være antigen hurtigtest eller PCR-test. Ved positiv antigen hurtigtest skal personen ta PCR-test innen et døgn etter ankomst. Myndighetene kan i grensekontrollen gi anvisning på hvilken teststasjon den reisende er pliktig til å teste seg ved umiddelbart etter innreise

§ 5b.Plikt til registrering ved innreise og innreiseregistreringssystem

Personer som ankommer Norge fra et område som medfører karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Det skal, på fastsatt skjema, registreres nødvendige opplysninger

Informasjon på DaWinci - Sendes til alle som skal reise offshore

Hvis noen av de følgende forholdene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Ta alltid kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
 3. Du er i samme husstand som en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
 4. Du har luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber). Du skal ikke reise offshore før du har vært symptomfri i 24 timer uavhengig om du har tatt en negativ Covid-19- test.
 5. Dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare om du faller innenfor karantenebestemmelsene eller ikke og hvilken registering og testing som må gjennomføres før innreise og ved passering av grensen til Norge.  

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg, skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør, før du reiser til heliport.