Arbeidsliv

Norsk olje og gass' anbefalinger for coronavirus (Covid-19) og utreise offshore

Covid-19 – Felles anbefaling til operatørene med hensyn til informasjon til personell som skal reise offshore til norsk sokkel (oppdatert 10.06.2021)
Background photo

Informasjon vedrørende operatørenes praksis for utreise offshore for nærkontakter til smittede personer.pdfNorsk olje og gass' felles anbefaling til offshorereisende - Oppdatert 10.06.2021

For å begrense spredningen av Covid-19 sykdom offshore, har Norsk olje og gass utarbeidet en anbefaling for offshorereiser.

Det vises til forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) og smittevernråd gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Screeningsamtale i forkant av utreise offshore

Det skal være gjennomført en screeningsamtale for alt personell som reiser til en offshoreinnretning. Hensikten med screening er å sikre at den offshore-reisende er kjent med gjeldende karantenebestemmelser, at vedkommende har den nødvendige kunnskapen om Covid-19 relaterte symptomer, samt at man har nødvendig kunnskap om hva man skal gjøre når man får symptomer som kan være Covid-19 sykdom.

Innsjekking heliport

 • Utreisetesting Covid-19 
  Offshore-reisende som er pålagt Covid-19 utreisetest skal ikke ankomme (sjekke inn på) heliporten før analyseresultat er klart. Det må sikres tilstrekkelig tid til prøvetaking og analyse før avgang.  
 • Ankomsttid heliport
  For å begrense antall personer på heliporten til enhver tid, bør offshore-reisende tidligst ankomme heliporten 120 min før avgang og være ferdig innsjekket 60 min før avgang. Ved forsinkelser i avvikling av helikoptertrafikken kan den offshore-reisende bli instruert om å oppholde seg i alternative venteområder.                     

Betydning av vaksinasjon i forhold til utreisetesting

 1. Fullvaksinerte unntas for utreisetesting - Fullvaksinerte kan unntas testing før utreise offshore (forutsatt at det har gått en uke etter at man har fått andre dose).
 2. Delvaksinerte unntas ikke for utreisetestiing - Delvaksinerte (man har kun fått en av to vaksinedoser) vurderes som uvaksinerte med tanke på testing før utreise offshore.
 3. Uvaksinerte unntas ikke for utreisetesting - Uvaksinerte gjennomgår testing før utreise som tidligere.
 4. Personer som har gjennomgått Covid-19 unntas for utreisetesting - Personer som har gjennomgått Covid-19 sykdom regnes som fullfaksinerte inntil seks måneder etter gjennomgått infeksjon, og man kan unntas testing før utreise i denne seks-måneders perioden.

Følgende personer skal ikke reise offshore

Personer med sykdom eller som har vært i nærkontakt med person bekreftet smittet av SARS-CoV-2:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Det vises til FHIs råd "Opphevelse av isolasjon for ulike pasientgrupper". Person som kommer fra isolasjon, skal alltid ta kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
 3. Personer som er i samme husstand med en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2, men som selv er helt symptomfrie, skal ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt.
 4. Personer med luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber) skal ikke reise offshore før en har vært symptomfri i 24 timer. Dette gjelder også personer som har testet negativt for SARS-CoV-2.

Betydning av vaksinasjon i forhold til nærkontakt med person bekreftet smittet av SARS-CoV-2

Se tabell under med innformasjon vedrørende operatørennes praksis for utreise offshore for nærkontakter til smittede personer.

Covid-19 informasjon - Juni 2021.pdf

Personer med innreisekarantene

 1. Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge jf. Covid-19-forskriften § 4. Innreisekarantene og smittekarantene etter § 4 forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst eller syv døgn etter nærkontakten jf. § 4 c. Oversikt over land og områder (regioner) hvor det kreves karantene ved ankomst til Norge oppdateres jevnlig i Covid-19-forskriften Vedlegg A. Dette betyr at personer som har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, snarest må ta kontakt med sin arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare hvilke karanteneregler som gjelder.

Betydning av vaksinasjon i forhold til innreisekarantene

De som er fullvaksinerte eller har hatt Covid-19 de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte, trenger ikke være i innreisekarantene fra og med fredag 11.06.2021, kl 15:00. Regjeringen har varslet at det snart vil være på plass et system for å kunne verifisere dokumentasjon på vaksinasjonsstatus fra EU- og EØS-området og Storbritannia.

Myndighetene har innført strenge krav til registrering og testing før innreise og testing ved grensen.

Det vises til nærmere informasjon gitt på Regjeringens koronaside og Covid-19-forskriften §4a. Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge, og §5b. Plikt til registrering ved innreise og innreiseregistreringssystem.

Informasjon på DaWinci - Sendes til alle som skal reise offshore

Hvis noen av de følgende forholdene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

 1. Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 og er i hjemmeisolasjon skal ikke reise offshore før minst 3 dager etter symptomfrihet og det har gått minst 10 dager etter symptomdebut og feberfri (uten bruk av febernedsettende preparater) i minst 24 timer. Ta alltid kontakt med helsetjenesten til aktuelle operatør for å få avklart når utreise kan gjennomføres.
 2. Du har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt (unntak gjelder for vaksinerte).
 3. Du er i samme husstand som en bekreftet person smittet av SARS-CoV-2. Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 14 dager etter slik kontakt (unntak gjelder for vaksinerte).
 4. Du har luftveisinfeksjoner (for eksempel forkjølelse, sår hals, hoste, tungpustethet og feber). Du skal ikke reise offshore før du har vært symptomfri i 24 timer uavhengig om du har tatt en negativ Covid-19- test.
 5. Dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver/aktuelle operatør for å avklare om du faller innenfor karantenebestemmelsene eller ikke og hvilken registering og testing som må gjennomføres før innreise og ved passering av grensen til Norge.  

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg, skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør, før du reiser til heliport.