Opplæring i forebygging

av fallende gjenstander

Klikk på de ulike fasene for tilgang

til lærefilmer, dokumenter og lenker

Design

Fabrikasjon

Pakking

Veitransport

Introfilm

Ved kai

Sjøtransport

Drift

Pakking

Installasjon/

ferdigstillelse

Vedlikehold/

reparasjon

Avvikling/

demontering