Supply Chain Management

Background photo

For mer informasjon om tjenester tidligere fra EPIM, besøk www.epim.no, inntil videre.

Guideline for standardisert kjøpsatferd
Ny felles industri-guideline (retningslinje) for standardisert kjøpsadferd ble utgitt væren 2019. Formålet er å jobbe mer effektivt, standardisert, kostnadseffektivt og smartere sammen. 

EPIM JQS
Et leverandørregister og en tjeneste for kvalifisering av leverandører. Håndterer leverandørinformasjon og risiko i supply chain, og legger til rette for effektiv handel i samsvar med EU regulativer, som dekker de fleste innkjøpsbehov.

Tjenesten tilbyr følgende:
1) Leverandører kan registrere og få tilgang til egen organisasjon
2) Brukerorganisasjoner kan søke opp leverandører

For mer detaljert beskrivelse av tjenesten, besøk https://epimjqs.no/

EqHub
En ikke-kommersiell løsning for å samle utstyrsdata og dokumentasjon som deles på tvers av alle operatører og selskaper på norsk kontinentalsokkel.

LogisticsHub (ELH)
En tjeneste for å administrere deling av sporingsinformasjon om lastebærere og håndteringsenheter.

Critical Material Requirement (CMR)
Et verktøy for å be om kritisk materiale mellom operatører på norsk kontinentalsokkel.

Surplus Marketplace
En tjeneste som gjør det mulig for operatører å outsource hele markedsførings- og salgsprosessen for overskuddsmateriell til en profesjonell tredjeparts salgsorganisasjon.

NCS Virtual Inventory
En demonstrasjonsløsning for å dele masterdata for utstyr mellom operatører på norsk kontinentalsokkel.