QHSE

Background photo

For mer informasjon om tjenester tidligere fra EPIM, besøk www.epim.no, inntil videre.

EnvironmentHub (EEH)

En nasjonal database for rapportering av utslipp fra olje- og gassaktiviteter på norsk sokkel.

ERA Acute Software
En software for gjennomføring av risikoanalyser for akutt forurensing og miljøpåvirkning fra offshore operasjoner.

Menneskerettigheter (HuRi)
En global tjeneste for deling av tilsynsrapporter med leverandørers forhold til menneskerettigheter, samt videreformidling av tredjeparts tjenester knyttet til tilsyn og revisjon til brukerorganisasjoner som ikke kan eller ønsker å gjøre dette med interne ressurser.