Domene drift

Background photo

For mer informasjon om tjenester tidligere fra EPIM, besøk www.epim.no, inntil videre.

SOIL

Et kommunikasjonsnettverk med høy ytelse.

EPIM ID
En tjeneste for identitetsstyring i olje- og gassindustrien.

Technical Information Requirement Catalogue (TIRC)
En tjeneste for å søke gjennom standardiserte tekniske krav.