E&P Subsurface

Background photo

For mer informasjon om tjenester tidligere fra EPIM, besøk www.epim.no, inntil videre.

Gas Sales Tax Reporting (GSTR)
En database som støtter operatører og rettighetshavere i å sende inn rapportering om salg av gass til Oljeskattekontoret på en kostnadseffektiv og verdiskapende måte.

Collabor8 Subsurface
En database som støtter at daglige og månedlige produksjonsrapporter og daglige borerapporter lagres, deles og analyseres.

Reporting Formats (ERF)
En tjeneste som opprettholder og muliggjør forbedringer av vanlige bore- og produksjonsrapporter.

Outcrop
En digital database for outcrop data.

Norwegian Deepwater Programme (NDP)
Et samarbeidsprogram om datainnsamling og utviklingsforskning for å sikre en koordinert tilnærming til arbeid av felles interesse og verdi.