Drift

Samarbeid for sikkerhet

Blant de mest omfattende samarbeidsprosjekter som har blitt iverksatt innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i olje- og gassindustrien
Background photo

Deltakere i samarbeidet er oljeselskaper, leverandørbedrifter og arbeidstakerorganisasjoner representert gjennom Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen i Norge (LO), Lederne, Industri Energi, Fellesforbundet, Norges Rederiforbund (NR), De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS), SAFE (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren) og Norsk Industri.

Petroleumstilsynet deltar som observatør.

Les mer på www.samarbeidforsikkerhet.no

imagenpawn.png