Drift

Eksempler på storulykke

Her finner du rapporter og informasjon på eksempler på storulykker.
Background photo

Petroleumstilsynets (Ptil) granskingsrapporter

Deepwater Horizon/Macondo

FPSO Cidade de Sao Mateus