Drift

Relevante aktører og dokumenter i UK

Det foregår flere initiativer på britisk sokkel for å redusere antall HC-lekkasjer. Prosjektet har kartlagt relevante prosjekter, aktiviteter og dokumenter med tanke på mulig overføringsverdi til norsk sokkel.
Background photo

Oversikt over aktører/prosjekter på britisk sokkel med mulig overføringsverdi til norsk sokkel:

 

Aktør

Rolle/forklaring

Lenke

HSE: Health and safety executive

Myndighetene på britisk sokkel.

www.hse.gov.uk

OGP

The International Association of Oil & Gas producers.

Vision:

To work on behalf of the world's oil & gas exploration and production (E&P) companies

http://www.ogp.org.uk

 

Oil & Gas UK (aktør)

Oil & Gas UK er bransjeorganisasjonen for olje- og gassindustrien på britisk sokkel, og har tilsvarende rolle som Norsk olje og gass har på norsk sokkel.

http://www.oilandgasuk.co.uk/

 

Step Change in Safety (prosjekt)

Step Change in Safety er et UK-basert partssamarbeid som ble etablert i 1997. Step Change har følgende målsetting: At UK skal bli best på sikkerhet i verden. Følgende mål er formulert:

  1. Our industry has the competence to identify hazards and ensure that risks are properly controlled
  2. We will have strong and sustainable leadership in health and safety
  3. Our workforce will be fully engaged in health and safety
  4. We will raise standards and continually improve our health and safety performance
  5. Asset integrity issues will be safely managed across our industry
  6. Health and safety issues will be effectively communicated across our industry

 

http://www.stepchangeinsafety.net/

 

 

Oversikt over relevant litteratur og anbefalinger utgitt av aktører på britisk sokkel (i alfabetisk rekkefølge):


Utgiver

HSE (myndighetene)

Hydrocarbon release system database

Gir en oversikt over innrapporterte HC-lekkasjer på britisk sokkel. I utgangspunktet for operatører på britisk sokkel. Ved å ta kontakt med HCR på e-post vil imidlertid også andre brukere kunne få tilgang til databasen.

https://www.hse.gov.uk/hcr3/

 

HSE (myndighetene)

Offshore injury, ill health and incident statistics

Statistikk over uønskede hendelser på britisk sokkel, herunder hydrokarbonlekkasjer. Siste utgave gjelder 2012/2013.

http://www.hse.gov.uk/offshore/statistics.htm

 

HSE (myndighetene)

The safe isolation of plant and equipment

Beste praksis dokument for isolering av utstyr og anlegg. Utviklet av arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringsliv og fagforening. Inkluderer metode for å velge ”baseline” standarder for prosessisolering og skisserer forebyggende og risikoreduserende tiltak.

http://www.hseni.gov.uk/hsg253_the_safe_isolation_of_plant_and_equipment.pdf

Utarbeidet av HSL (Health and safety laboratory)

Utgitt av HSE (myndighetene)

Offshore Hydrocarbon releases 2001-2008

Rapport om HC-lekkasjer på britisk sokkel i perioden 2001 – 2008

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr672.pdf

 

EnergyAPI

Process safety performance indicators for the refining and petrochemical industries

 

og

 

Fact sheet

ANSI/API Recommended practice 754, first edition, April 2010.

http://www.api.org/environment-health-and-safety/process-safety/process-safety-standards/recommended-practice-754

 

og

 

http://www.api.org/Standards/new/upload/RP_754_Fact_Sheet.pdf

Energy Institute

Human factors Briefing notes

Korte dokumenter som konkrete anbefalinger. Et relevant eksempel er Briefing note #6: «Safety critical procedures». Dette dokumentet beskriver hvordan prosedyrer bør utformes, blant annet hvordan språket bør være for å redusere sjansen for misforståelser. Sitat: «Failure to comply with procedures typically arises not because of their users’ attitudes or ignorance but because of faults with procedures themselves, for example: they are poorly-written, difficult to find, not logically structured, contain assumptions (e.g. ‘re-assembly of the device is simply the reverse of dis-assembly’), or they do not cover unusual circumstances.

 

Et annet eksempel er Briefing note #20 “Occupational safety vs. Process safety»: ‘Don’t assume that by identifying and addressing unsafe behaviors relating to occupational safety, it will be possible to influence process safety’.

www.energyinst.org/hfbriefingnotes

 

 

Energy Institute

Guidelines for the management of the integrity of bolted joints for pressurized systems. 2ndedition.

 

http://www.energyinstpubs.org.uk/pdfs/720.pdf

 

Li, Amy (2011).

Cross industry hydrocarbon release analysis

Presenterer resultatene fra en årsaksanalyse gjennomført for hydrokarbonlekkasjer på britisk sokkel i perioden 2008 – oktober 2010.

SPE paper 145449. SPE Conference 2011, Aberdeen, UK, 6-8 September 2011.

https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-145449-MS

 

Step Change in Safety

A guide to Step Change in Safety – what you need to know

En kort oversikt over aktivitetene i prosjektet Step Change in Safety.

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publicationid/8

Step Change in Safety

Hydrocarbon Release Reduction Toolkit

Utarbeidet av Step Change in Safety. Gir konkrete råd:

Tool #1: Human factors in hydrocarbon releases: Forklarer hvordan man kan gå frem for å få oversikt over årsaker til HC-lekkasjer.

Tool #2: Hydrocarbon release system database: Oversikt over HC-lekkasjer i UK. Styres av myndighetene.

Tool #3: Good practice guidance. Følgende områder er nevnt som spesielt viktige, og håndbøker er utarbeidet:

-          Bolted joints

-          Flexible hoses

-          Small bore tubing

-          Vibration

-          Corrosion management

Tool #4: Awareness and communication. Spesielt er følgende nevnt:

-          Toolbox talks before any job

-          Safety meetings

-          Inductions

-          Poster campaigns, notice boards and leaflets

Tool #5: Audit. Her er det utarbeidet et skjema som ledelsen kan bruke til å vurdere om det er tilstrekkelig fokus på “riktige” aktiviteter.

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publicationid/23

 

 

Step Change in Safety

Guidance on HCR Reduction Plans

An overview of what a 'good' HCR reduction plan may include to aid the reduction of hydrocarbon leaks.

 

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publicationid/95

Step Change in Safety

Safety Expectations of Site Leadership Guidelines

Presentasjon utarbeidet av Step Change in Safety.

I undersøkelser er det identifisert at ledelsen på plattformene bruker for mye tid på kontoret og for lite tid ute i anlegget for å påvirke sikkerheten. «Too much paperwork». Presentasjonen foreslår konkrete fremgangsmåter for å oppnå at ledelsen minimum bruker 2 timer på hvert skift ute i felt.

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/LeadershipExpectationsGuidelines.cfm

 

Step Change in Safety

Guidance on HCR Reduction Plans

An overview of what a 'good' HCR reduction plan may include to aid the reduction of hydrocarbon leaks.

 

This document has been produced using industry HCR reduction plans which were identified by HSE as being exemplar 'good' plans.

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publicationid/95

Step Change in Safety

Incidents

A listing of all incident alerts that can be filtered either by consequence (potential or actual) or cause.

http://www.stepchangeinsafety.net/incidentsdiscussions/incidents/index.cfm

Step Change in Safety

Register

Registration form to receive email updates from the Step Change Forums.

http://www.stepchangeinsafety.net/register.cfm

Step Change in Safety

Joined-up thinking

Joined-up Thinking is a series of Step Change in Safety learning and engagement packs bringing together good practice to help you to play your part in the drive to prevent hydrocarbon releases:

- Major accident hazards & safety critical elements

- Small bore tubing

- Reporting & lessons learned

- Pipework

- Control of work

- Joints

http://www.joinedup-thinking.co.uk/

Step Change in Safety

Asset Integrity Toolkit

A collection of good practices techniques & guidelines aimed to assist operators in their efforts to maintain and enhance asset integrity. Provides a central reference to managers, supervisors and the workforce.  

http://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publicationid/10

OGP

Process safety – recommended practice on key performance indicators

As part of continuing efforts to prevent major accidents, OGP has published this recommended practice that focuses on the practical implementation of a Key Performance Indicators System linked to establishing and reporting of leading and lagging indicators. The aim: to improve process safety.

http://www.ogp.org.uk/pubs/456.pdf

 

OGP

Human factors engineering in projects

Human Factors Engineering (HFE) focuses on the application of human factors knowledge to the design and construction of socio-technical systems. The objective is to ensure systems are designed in a way that optimises the human contribution to production and minimises potential for design-induced risks to health, personal or process safety or environmental performance. This Recommended Practice adopts a practical, cost-effective and balanced approach to applying HFE on oil & gas projects.

http://www.ogp.org.uk/pubs/454.pdf

 

OGP

Safety performance indicators – 2010 data

The principal purposes of this report are to present the safety performance of the global E&P industry in 2010, and to compare the performance to that of previous years. The report allows OGP members and others to benchmark their performance against that of the global E&P industry.

http://www.ogp.org.uk/pubs/455.pdf

 

OGP

A guide to selecting appropriate tools to improve HSE culture

This document provides information about tools which can be used to improve HSE performance. It identifies circumstances where certain tools are unlikely to be effective and may even be counter-productive within a given HSE culture. The HSE tools most applicable for an organisation at a particular cultural level are identified and evaluated.

http://www.ogp.org.uk/pubs/435.pdf

 

OGP

Asset integrity – The key to managing major incident risk

 

og

 

Asset integrity – Question set

OGP’s Managing Major Incident Risks Task Force has developed this guide to help organizations reduce major incident risks by focusing on asset integrity management. It may be applied to new and existing assets at every lifecycle stage. The information presented within it is derived from good practices in mature operating areas where operators are required to provide structured evidence of sound risk management practices. Although this guide may be used by anyone who contributes to the management of asset integrity, it is particularly targeted at senior managers, including those from a non-technical background, who lead operating organizations. Use of the included question set (see associated OGP document 415-1) can help assure that major incident risks are suitably controlled at all times for all upstream hydrocarbon operations. This document also includes references for those who require more in-depth understanding of asset integrity management.

http://www.ogp.org.uk/pubs/415.pdf

 

og

 

http://www.ogp.org.uk/pubs/415-1.pdf

 

OGP

Managing major incident risks – workshop report

OGP held a workshop to consider a range of issues associated with the management of major incident risk. While the focus was on risk management within the E&P industry, other industries were invited to participate in the workshop in an effort to identify risk management approaches and tools that could be used within the E&P industry. This report overviews the presentations and summarises some of the key issues arising from the workshop.

http://www.ogp.org.uk/pubs/403.pdf

 

OGP

Human Factors – A means of improving HSE performance

Human factors is the term used to describe the interaction of individuals with each other, with facilities and equipment, and with management systems. This interaction is influenced by both the working environment and the culture of the people involved. What may be a good system of work in one part of an organisation, may be found to be less than ideal in a region where culturally driven attitudes to risk taking may be significantly different. Human factors analysis focuses on how these interactions contribute towards the creation of a safe workplace.

http://www.ogp.org.uk/pubs/368.pdf

 

OGP

Preventing the next major incident – OGP safety workshop summary

On 4th November 2004 a workshop was held titled ‘Preventing the next major incident.’ Its focus was on the identification and management of incidents with the potential for a large numbers of fatalities to occur. The workshop was attended by over 80 individuals, representing around 50 different E&P organisations, regulators and service providers from around the world. This report summarises some of the key items presented during the workshop, and the feedback from the breakout session at which participants were tasked with identifying the priority issues for the industry (in particular OGP) to address in this area.

http://www.ogp.org.uk/pubs/363.pdf

 

OGP

Shaping safety culture through safety leadership

The objective of this report is to raise awareness among leaders in the oil and gas industry of the way their leadership shapes Safety Culture. It explains what Safety Culture and Safety Leadership mean, and specifically describes the leadership characteristics that can influence Safety Culture.

http://www.ogp.org.uk/pubs/452.pdf

 

Oil & Gas UK

Oil & Gas UK’s Asset integrity knowledge centre

Nettsted med oversikt over aktiviteter gjennomført av Oil & Gas UK med tanke på asset integrity. Herunder rapporten «Asset Integrity: An Industry Progress Report»

 

http://www.oilandgasuk.co.uk/AssetIntegrity.cfm

 

 

Oversikt over relevante aktører, prosjekter og dokumenter (samlet dokument)