Drift

Lekkasjer fra pakkbokser

En betydelig andel av lekkasjene som er relatert til teknisk degradering de siste årene har å gjøre med pakkbokser. I denne forbidelse er det gjennomført et seminar for å bidra til erfaringsutveksling mellom selskapene.
Background photo

Tema: Styring av vedlikehold av pakkbokser

Dato: 25.10.2012

Tid: kl 0900-1300

Sted: Scandic Forus

 

 

Program:

 

 

0900–0915 Velkommen og innledning Jan Erik Vinnem

0915–0945 Statoils styring av vedlikehold av pakkbokser Thore Johannessen, Statoil

0945–1015 Styring av vedlikehold av pakkbokser, Norske Shell/Oss-nor

1015–1035 Pause

1035–1105 Erfaringer fra vedlikehold av pakkbokser – Solberg & Andersen SAAS

1105–1200 Diskusjon

1200–1245 Lunsj