Drift

GaLeRe-prosjektet

GaLeRe-prosjektet var et bransjeinitiativ som ble gjennomført i starten av 2000-tallet for å redusere antall hydrokarbonlekkasjer. Prosjektet ble avsluttet i 2006.
Background photo

I perioden GaLeRe-prosjektet pågikk ble antall HC-lekkasjer over 0,1 kg/s på norsk sokkel redusert fra 43 lekkasjer i år 2000 til 10 lekkasjer i 2007.

GaLeRe-prosjektet endte opp i en rekke rapporter og anbefalinger, samt relevante videofilmer.