Drift

Etterlevelse

Hvordan kan vi gå frem for å oppnå best mulig etterlevelse av prosedyrer? Den 24. april 2012 ble det arrangert et seminar med dette som tema.
Background photo

Program:

Tidspunkt

Tema

Hvem

09:00

 Velkommen/ introduksjon

Jan Erik Vinnem, Norsk olje og gass/Preventor

09:15

 Kan etterlevelse hindre HC-lekkasjer?

 Hanne Etterlid, Petroleumstilsynet

10:00

 Hva sier statistikken?

 Jan Erik Vinnem, Norsk olje og gass/Preventor

 10:30

 Pause

 

 10:45

 "Etterlevelse" i lys av forskning om menneskelig atferd

 Arne Jarl Ringstad, Statoil

 11:30

Hvorfor bryter vi proseyrer? (Også kjent som "sheeps and wNorsk olje og gasss")

Endre B. Honningsvåg, Total 

 12:00

 Lunch

 

 12:45

 Hvordan oppnå god etterlevelse

 Tor Arne Grimsrud, Shell

 13:15

 Tiltak for å redusere hydrokarbonutslipp

Arild Kleven, ConocoPhillips 

 13:45

 Pause

 

 14:00

Diskusjon

Jan Erik Vinnem, Norsk olje og gass/Preventor 

14:45

Konklusjoner/avslutning

 

 15:00

 Slutt

 
Dokumenter


OLF seminar Etterlevelse 240412.pdf