Drift

Endringsledelse (Management of change)

Mange uønskede hendelser kan helt eller delvis forklares med at det har blitt gjennomført endringer.
Background photo

Ofte er det snakk om mindre endringer som der og da ikke ble ansett å være sikkerhetskritiske, men som i etterpåklokskapens lys likevel viste seg å være av stor betydning ved en uønsket hendelse. 
Seminaret ble arrangert 12. mars 2013 i samarbeid mellom Norsk olje og gass og Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse (ESRA Norge).

Program

09:00

Kaffe med matbit
 

09:15

Intro fra ESRA Norge
 

09:30

Styring av risiko i endringsprosesser - fra "etter snar" til "føre var". Petroleumstilsynets erfaringer fra revisjoner og granskninger
Jorunn Elise Tharaldsen, Rolf Henning Hinderaker, Petroleumstilsynet

10:15

Fra “Change Confusion” til “Change Management”. Om organisatorisk læring som en del av endringsledelse
Sigurd Rognsvåg, Statoil

11:00

Kaffe
 

11:15

Endringsledelse – et flerhodet troll
Cathrine Gabrielsen, DNV

12:00

Lunsj
 

12:45

En utblåsning sett fra innsiden - Om utblåsningen på Snorre A 28.11.2004
Leif Sandberg

13:30

Endring og utvikling i Flysikringsdivisjon
Christian Øgaarden, Avinor

14:00

Kaffe

14:15

Styring av endringer under driftsaktiviteter
Fredrik Sønstabø, ExxonMobil

15:00

Paneldebatt med foredragsholdere

15:45

Ferdig