Drift

Deteksjon av diffuse lekkasjer

Den 8. mars 2012 ble det gjennomført et seminar om kamerabasert deteksjon av diffuse hydrokarbonlekkasjer "IR-deteksjon". Hensikten med seminaret var å få presentert teknologien samt erfaringsoverføring mellom selskapene på norsk sokkel.
Background photo

Program:

 

Del 1: Presentasjon av leverandører/teknologi

Tidspunkt

Tema

Hvem

09:00 – 09:30

Registrering og kaffe

 

09:30 – 09:45

Velkommen og innledning

Willy Røed - Norsk olje og gass

09:45 – 10:15

Presentasjon av utstyr for deteksjon av HC-lekkasjer: FLIR

Morten Fredriksen, Presisjonsteknikk

10:15 – 10:45

Fordeler og utfordringer ved bruk av IR-kamera. Eksempler på praktisk anvendelse

Kjell Ingebrigtsen, IR-vision

 

10:45 – 11:15

Spørsmål til ovennevnte leverandører

Alle

11:15 – 12:00

Enkel lunch

Alle

 

Del 2: Erfaringsutveksling mellom operatørselskapene

Tidspunkt

Tema

Hvem

12:00 – 12:15

Innledning til del 2 – erfaringsutveksling

Willy Røed - Norsk olje og gass

12:15 – 12:45

Erfaringer og utfordringer med bruk av IR-teknologi

Rune Sortland – ExxonMobil

12:45 – 13:45

Diskusjon/ erfaringsutveksling mellom operatørselskapenes representanter

Alle

13:45 – 14:00

Oppsummering/avslutning

Willy Røed - Norsk olje og gass

Det presiseres at det finnes andre leverandører av utstyr og tjenester enn de som ble invitert som foredragsholdere.