Drift

Aktiviteter for å redusere antall HC-lekkasjer

Den 23. september 2011 ble det gjennomført et seminar om operatørenes aktiviteter for å redusere antall HC-lekkasjer.
Background photo

Hensikten med seminaret var å få erfaringsutveksling mellom operatørene på norsk sokkel med tanke på pågående og gjennomførte aktiviteter for å redusere antallet HC-lekkasjer. Program:

Klokkeslett

Tema

Foredragsholder

09:00 – 09:20

Introduksjon

  • Bakgrunn for seminaret
  • Aktiviteter for å redusere antall HC-lekkasjer
  • Plan for dagen

Willy Røed – Prosjektkoordinator Norsk olje og gass

09:20 – 10:00

Arbeid for HC-lekkasjereduksjon – refleksjoner basert på erfaringer i BP Norge og UK de forgående 10-15 år

Livar Haga - BP

10:00 – 10:40

Statoils system for arbeid på hydrokarbonførende utstyr, med refleksjoner

Sigvar Ølberg – Statoil

10:40 – 11:20

Bruk av dedikert prosjektoppfølger i stedet for områdetekniker ved nye prosjekter på plattformen - bedret kontroll og kontinuitet.

Tor Arne Grimsrud – Shell

11:20 – 12:00

LUNCH/ MINGLING

 

12:00 – 12:40

Erfaringer fra kontraktør: Forskjeller mellom selskapene i rutiner og prosedyrer ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr, med refleksjoner

Rune Forsberg Hansen - Furmanite

12:40 – 13:20

Conoco Phillips’ system for arbeid på hydrokarbonførende utstyr, med refleksjoner

Sveinung Enggrav – Conoco Phillips

13:20 – 13:40

PAUSE

 

13:40 – 14:20

Menneskelige og organisatoriske faktorer i arbeidet for å hindre storulykker

Arne Jarl Ringstad – Fagleder Statoil og Leder for bransjenettverket HFC

14:20 – 15:00

Oppsummering/ veien videre/ diskusjon

Alle