Drift

Hydrokarbonlekkasjer

Faglige spørsmål om hydrokarbonlekkasjer kan rettes til: Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass, Aud Nistov: an@norog.no Prosjektleder: Magnus Svensson: ms@norog.no
Background photo

En hydrokarbonlekkasje kan føre til en storulykke. Ved å redusere muligheten for å få hydrokarbonlekkasjer vil potensialet for storulykker kunne reduseres. "Prosjekt hydrokarbonlekkasjer" ble startet våren 2011 for å bidra til å redusere antall HC-lekkasjer. Prosjektet er revitalisert i 2017, og ny innsats skal legges i å redusere hydrokarbonlekkasjer fra norsk sokkel. 

Rapport - analyse HC lekkasjer 2012-2017

Presentasjon HC lekkasjer årsaksanalysen 03.04.2019

Presentation Cause Analysis HC leaks english - 26.04.2019

Her kan du få en oversikt over hydrokarbonlekkasjene over 0,1 kg/s på norsk sokkel fra og med 2013

Søkbare faktaark over hydrokarbonlekkasjene over 0,1 kg/s på norsk sokkel fra og med 2013

Hvorfor er det viktig å unngå hydrokarbonlekkasjer?

Hva er årsakene til en hydrokarbonlekkasje?

Dokumenter som kan brukes i arbeidet med å forebygge hydrokarbonlekkasjer