Drift

Helikoptersikkerhetsstudier

Her finner du en oversikt over de ulike helikoptersikkerhetsstudiene som er gjennomført.
Background photo

NOU 2001:21 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel — Delutredning nr. 1: Organiseringen av det offentliges engasjement

NOU 2002:17 Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel — Delutredning nr. 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak

Helikoptersikkerhetsstudie 3

Helikoptersikkerhetsstudie 3b