Drift

Formålstjenlig risikoanalyse

Background photo

En arbeidsgruppe opprettet av Norsk olje og gass har gjennomgått dagens praksis når det gjelder risikoanalyser for å identifisere forbedringsområder. Formålet har vært å fremme forslag som kan gi bedre risikostyring gjennom mer effektive og formålstjenlige risikoanalyser, samt sikre at dagens sikkerhetsnivå opprettholdes og videreutvikles.

Dette notatet oppsummerer arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, herunder forslag til plan for videre arbeid.


Dokumenter


2015 12 22 Notat_Formålstjenlige risikoanalyser_v2.pdf