Drift

Brønnhendelser "Sharing to be better"

Reduksjon av brønnhendelser og fokus på brønnintegritet er viktig for å redusere risiko for storulykker, tapt produksjon og tapte kostnader. Eventuelle tilbakemeldinger eller kommentarer kan sendes til Fagsjef Boring Magnus Svensson: ms@norog.no
Background photo

Norsk olje og gass’ Drilling Managers Forum (DMF) tok tidlig 2010 et initiativ til etablering av en arbeidsgruppe sammen med representanter for boreentreprenørene gjennom NR (Norges Rederiforbund) med målsetting å bidra til reduksjon av antall og riskpotensialet i brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.

En serie med presentasjoner og anbefalingene fra gruppen har siden blitt sirkulert for å kommunisere faktiske brønnkontrollhendelser som nylig har forekommet på norsk sokkel, slik at lærepunkter kan deles og bli forstått.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.

Erfaringsoverføring - Videoer
Pryor Trust Incident (Oklahoma)
Identifying and responding to weak operational signals
WCI - Video 16-1 - Well Control Event When Using an MPD system
WCI - Video 16-2 - Well Control Event During Completion Installasjon
IOGP - WCI Alert 21.4

Erfaringsoverføring - Hendelser
Erfaringsoverføring #1, Brønnkontroll hendelse i 9,5 seksjon
Erfaringsoverføring #2, Brønnkontroll hendelse i 8,5 seksjon
Erfaringsoverføring #3, Grunn gass hendelse
Erfaringsoverføring #4, Gass fra skifer
Erfaringsoverføring # 5, Brønnkontroll - Komplettering
Erfaringsoverføring #6, Brønnkontroll - Brønnvedlikehold
Erfaringsoverføring #7, Boring 8,5 reservoar seksjon, HPHT
Erfaringsoverføring #8, Brønnhendelse - Boring av reservoarseksjon
Erfaringsoverføring #9, Bedre gjennom kunnskapsdeling
Erfaringsoverføring #10, Hendelse - Brønnoverhaling
Erfaringsoverføring #11, Brønnkontroll hendelse i 8,5 seksjon
Erfaringsoverføring #12, Brønnkontrollhendelse fra grunt reservoar
Erfaringsoverføring #13, Slamtap ved boring i «karstified carbonates» førte til brønnkontrollhendelse
Erfaringsoverføring #14, Brønnkontroll hendelse under plugging (P&A)
Erfaringsoverføring #15, Brønnkontroll hendelse under komplettering
Erfaringsoverføring #16, Brønnkontrollhendelse under klargjøring for boring av sidesteg etter plugging
Erfaringsoverføring #17, Brønnkontrollhendelse under perforering
Erfaringsoverføring #18, Brønnkontrollhendelse under boring med MPD utstyr
Erfaringsoverføring #19, Brønnkontrollhendelse i "overburden" av HPHT letebrønn - MAASP betydelig overskredet
Erfaringsoverføring #20, Brønnkontrollhendelse – Boring 8 ½" seksjon
Erfaringsoverføring #21, Brønnkontrollhendelse - Feil ved nedihulls mekanisk isolasjonsbarriere
Erfaringsoverføring #22, Serious (yellow) well control incident - Influx during displacement operation