Drift

Brønnhendelser "Sharing to be better"

Reduksjon av brønnhendelser og fokus på brønnintegritet er viktig for å redusere risiko for storulykker, tapt produksjon og tapte kostnader. Eventuelle tilbakemeldinger eller kommentarer kan sendes til Fagsjef Boring Tove Rørhuus tr@norog.no

Norsk olje og gass’ Drilling Managers Forum (DMF) tok tidlig 2010 et initiativ til etablering av en arbeidsgruppe sammen med representanter for boreentreprenørene gjennom NR (Norges Rederiforbund) med målsetting å bidra til reduksjon av antall og riskpotensialet i brønnkontrollhendelser på norsk sokkel.

En serie med presentasjoner og anbefalingene fra gruppen har siden blitt sirkulert for å kommunisere faktiske brønnkontrollhendelser som nylig har forekommet på norsk sokkel, slik at lærepunkter kan deles og bli forstått.

Det viktigste er å fokusere på hva som kan læres av slike hendelser. Arbeidsgruppen håper at deling av informasjon fra disse kan være til hjelp i vårt felles mål om å unngå, eller redusere antall brønnhendelser på sokkelen. Arbeidsgruppen ønsker samtidig gjerne tilbakemelding og/eller kommentarer for om mulig å gjøre presentasjonene bedre.

Erfaringsoverføring #1, Brønnkontroll hendelse i 9,5 seksjon
Erfaringsoverføring #2, Brønnkontroll hendelse i 8,5 seksjon
Erfaringsoverføring #3, Grunn gass hendelse
Erfaringsoverføring #4, Gass fra skifer
Erfaringsoverføring # 5, Brønnkontroll - Komplettering
Erfaringsoverføring #6, Brønnkontroll - Brønnvedlikehold
Erfaringsoverføring #7, Boring 8,5 reservoar seksjon, HPHT
Erfaringsoverføring #8, Brønnhendelse - Boring av reservoarseksjon

Erfaringsoverføring #9. Bedre gjennom kunnskapsdeling
Erfaringsoverføring #10, Hendelse - Brønnoverhaling
Erfaringsoverføring #11, Brønnkontroll hendelse i 8,5 seksjon
Erfaringsoverføring #12, Brønnkontrollhendelse fra grunt reservoar
Erfaringsoverføring #13, Slamtap ved boring i «karstified carbonates» førte til brønnkontrollhendelse
Erfaringsoverføring #14, Brønnkontroll hendelse under plugging (P&A)
Erfaringsoverføring #15, Brønnkontroll hendelse under komplettering
Erfaringsoverføring #16 Brønnkontrollhendelse under klargjøring for boring av sidesteg etter plugging
Erfaringsoverføring #17 Brønnkontrollhendelse under perforering

Erfaringsoverføring #18, Brønnkontrollhendelse under boring med MPD utstyr