Drift

Annen næringsvirksomhet

Background photo

Arbeidstilsynet 
           Rapport: Sykdom og skader på norske arbeidsplasser

Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Sjøfartsdirektoratet