Næringspolitikk

Guideline for standardisert kjøpsatferd

Background photo

I forbindelse med prosjektet «standardisert kjøpsadferd» er det utviklet en Guideline på tvers av verdikjeden: operatører, kontraktører og leverandører.

Ambisjonen bak prosjektet er å standardisere og forbedre konkurranseevnen i prosjektering og levering av kvalifisert teknologi på Norsk Sokkel.

Joint Industry Guideline