Guideline for standardisert kjøpsatferd

Ny felles industri-guideline (retningslinje) for Standardisert innkjøpsadferd ble utgitt våren 2019. Formålet er å jobbe mer effektivt, standardisert, kostnadseffektivt og smartere sammen.
Background photo

Arbeidet med retningslinjen skal bidra til å øke konkurransekraften på norsk sokkel samt sikre bærekraftige marginer i hele verdikjeden.

Joint Industry Guideline
Introduksjonsfilm
Checklist for assignment of contract
Annual Report 2021
Annual Report 2020
Annual Report 2019

Bakgrunn

Operatører, kontraktører og leverandører har i fellesskap arbeidet frem en guideline for standardisert innkjøpsadferd. Medlemsbedrifter i Norsk olje og gass og Norsk Industri har vært engasjert i dette viktige arbeidet for økt kostnadseffektivitet og konkurransekraft.

Prosjektet "Standardised Supply Chain Behaviour" har hatt som formål å bidra til økt standardisering og forbedret konkurranse-evne på norsk sokkel knyttet til leveranser av kvalifisert teknologi til topside prosjekter og installasjoner.  Sammenlignet med relevante deler av maritim industri, har olje og gass-industrien et betydelig effektiviserings- og standardiseringspotensial. Det anslås et totalt verdipotensial på over 1 milliard NOK årlig.

Ambisjonene til initiativet er å:

  • Effektivisere forsyningskjeden ved å endre måten operatører, kontraktører og ingeniørselskaper og leverandører jobber sammen.
  • Effektivt ta utgangspunkt i standardutstyr og kompetanse hos leverandørene som basis for smartere tekniske løsninger
  • Bidra til at operatører og kontraktører blir anerkjent som standardisert og forutsigbar kundegruppe.

Veien videre

Retningslinjen er ikke være et krav, men en bred forankring i industrien gir grunnlag for optimisme. Guidelinen er uavhengig av allianser og samarbeidsformer, målet er konkurransekraft og bærekraftige marginer for alle aktører i forsyningskjeden. Implementeringsarbeid i prosjekt-, anskaffelses- og engineering-miljøene er pågående i både operatør- og kontraktørselskapene. Norsk olje og gass oppfordrer til aktivt engasjement til å endre holdninger, kultur og praksis for å ta ut det store potensialet for forbedring som finnes i industrien.