Tilbake
14905 Equinor

Wood group Norway AS

Background photo
Organisasjonsnummer
976802357
Kontaktperson leverandør
Ståle Øysang
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Ståle Øisang
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Jørn Sviland
E-post leverandør
stale.oisang@woodgroup.com
Telefon leveradør
+47 97 60 32 05
Adresse
Fokserødveien 12
Poststed
3241 Sandefjord 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
+4797143913
Avtalenummer
14905
Gjeldende avtaledato
20.09.2023