Tilbake
9756 Equinor

Wellbore AS

Background photo
Organisasjonsnummer
Kontaktperson leverandør
Frode Sunde
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
fs@wellbore.no
Telefon leveradør
+47 94799000/ +47 93437790
Adresse
Poststed
 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
0047 97143913
Avtalenummer
9756
Gjeldende avtaledato
01.04.2020